Словацька

Республіка Словаччина використовує національну словацьку мову, якою щодня спілкується більше 6 мільйонів корінних мешканців та представників діаспори. Словацька діаспора включає населення Польщі, Угорщини та колишньої Югославії. Не дивлячись на те, що Словаччина за територією дуже маленька, словацька мова роздільна на 8 великих груп і має 29 діалектів. Враховуючи таку багатогранність, переклад тексту словацькою мовою повинен здійснювати досвідчений лінгвіст, адже інакше можна отримати багато недоліків та неточностей.

 

За своєю будовою словацька мова є флективною. Практично всі слова змінюють форму шляхом приєднання інфіксів, суфіксів і префіксів, тому виконати точний переклад документів словацькою мовою не завжди легко. У мові відсутній кличний відмінок, але присутнє зіставлення повної та короткої форм прикметників. Практично всі дієслова є парними, що виглядає досить цікаво. Якщо потрібно перекласти сайт словацькою мовою, цю роботу повинен виконати досвідчений лінгвіст.