Корисне

img-20131210115219-663-250x250Бюро перекладів ДЕІР тісно взаємодіє зы своїми позаштатними перекладачами, зокрема займаючись їх навчанням. Перекладацька галузь розвивається дуже динамічно, і не завжди можна встежити за всіма змінами. Щоб допомогти нашим перекладачам розвиватися і бути в курсі всієї корисної інформації, ми вирішили публікувати її в окремому розділі сайту.

 

Транслітерація

Отже, почнемо з правил транслітерації при перекладі імен власних.

Транслітерація – це система точної передачі букв алфавіту однієї мови буквами або поєднанням букв алфавіту іншої мови.

У нашому випадку транслітерація потрібна для представлення тексту, написаного російською мовою, за допомогою букв латинського алфавіту. Правила транслітерації встановлюються відповідними нормативними актами.

З правилами транслітерациі, прийнятими в Україні, ви можете ознайомитися тут:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF.

З правилами транслітерациі, прийнятими в Росії, можна ознайомитися тут:

http://transliteration.ru/gost-7-79-2000/

 

Словники

Величезна кількість тематик в перекладацькій сфері, постійний розвиток онлайн-ресурсів та інші аспекти стали причиною того, що, незважаючи на величезну кількість доступних словників, не завжди вдається знайти потрібний термін. Ми повідомлятимемо вам про всі нові та корисні словники, з якими познайомилися самі.

 

Англійська мова

Словник рекламних та маркетингових термінів:

http://belowtheline.ucoz.ru/index/0-4

 

Англійські абревіатури та акроніми:

http://www.abbreviations.com/

 

Англійські слова, технічні терміни та вирази автомобільної тематики:

http://www.pajero.us/abc

 

Словники з різних тематик:

http://www.perfekt.ru/dictionaries/index.html

 

 • Спеціальний англо-російський словник Драгункіна. Автор транскрипції англійських слів пише російськими буквами. Формат файлу: pdf. Завантажити словник
 • Англо-російський словник математичних термінів. Формат файлу: djvu. Завантажити
 • Російсько-англійський словник по прикладній математиці та механіці. Автор: Арушанян О.Б. Формат файлу: pdf. Завантажити
 • Російсько-англійський словник вигуків. Формат файлу: pdf. Розмір: 44 Мб. Завантажити
 • Англо-російський тлумачний словник генетичних термінів. Формат файлу: pdf. Завантажити
 • Оксфордський словник англійської мови. Формат файлу: djvu. Завантажити
 • Відомий перекладач ПРОМТ (версія Promt 8.5). Розмір файлу; 1,04 Гб. Завантажити
 • Акжігитов Г.Н. Великий англо-російський медичний словник. Формат файлу: pdf. Розмір: 26 Мб. Завантажити
 • А.С.Мамулян, С.Ю.Кашкин – Англо-російський юридичний словник. English-Russian Comprehensive Law Dictionary. 35 тис. слів. Формат файлу: pdf. Розмір: 240,33 Мб. Завантажити
 • М.В. Гориста – Англо-російський та російсько-англійський словник географічних назв. 6 тис. географічних назв. Формат файлу: djvu. Розмір: 6,4 Мб. Завантажити
 • Єрмоленко С. Я. Англо-український бізнес-словник. 12,5 тис. термінів. Формат файлу: djvu. Розмір: 5 Мб. Завантажити
 • Англо-російський гірничий словник. Формат файлу: djvu. Розмір: 9,56 Мб. Завантажити
 • Короткий англо-російський, архітектурний ілюстрований словник. Формат файлу: djvu. Розмір: 28,3 Мб. Завантажити
 • М. Ціммерман – російсько-англійський науково-технічний словник перекладача. Формат файлу: pdf. Розмір: 4 Мб. Завантажити
 • Адамчик Н.В. – Великий англо-російський словник (100000 слів). Формат файлу: djvu. Розмір: 22 Мб. Завантажити
 • Рибакін А.І.Словник англійських особистих імен. 4000 англійських особистих імен та їх похідних, що уживаються у Великобританії, США та інших країнах англійської мови. Формат файлу: djvu. Розмір: 6 Мб. Завантажити
 • Шитова Л.Ф, Брускіна Т.Л. – Англо-російський словник ідіом та фразових дієслів. Формат файлу: pdf. Розмір: 46 Мб. Завантажити
 • Тлумачний словник по обчислювальній техніці. Словник містить англійські терміни, їхні російські еквіваленти та тлумачення, ілюстрації, загальноприйняті скорочення і навіть приклади традиційної американської вимови. Формат файлу: djvu. Розмір: 13 Мб. Завантажити

Багатомовні словники та перекладачі

 • Великий словник з ілюстраціями. Російська. Англійська. Німецька. Французька. Іспанська. Формат файлу: pdf. Розмір – 80 Мб. Завантажити
 • Російско-англо-франко-італійський словник в малюнках. Формат файлу: djvu. Розмір: 7,4 Мб. Завантажити
 • Англо-португальский технічний словник. Формат файлу: pdf. Розмір: 1056 Кб. Завантажити
 • Міжнародний електротехнічний словник. Мови: англійська, російська, німецька, французька, польська, шведська, іспанська, італійська. Формат файлу: djvu. Розмір: 2 Мб. Завантажити

Німецька мова

 • Алієв. Граматика німецької мови в таблицях, схемах, малюнках. Формат файлу: djvu. Завантажити
 • Нові правила правопису німецької мови, запроваджені в 1998 році. Формат файлу: doc. Завантажити
 • Німецько-російський словник військових скорочень. Формат файлу: djvu. Завантажити словник
 • Посібник з мовного етикету. Російсько-німецькі відповідності. Формат файлу: djvu. Завантажити
 • Сучасний німецько-російський словник, російсько-німецький словник. Формат файлу: djvu. Розмір: 21,3 Мб. Завантажити
 • М.Я.Цвиллинг. Російсько-німецький словник прислів’їв та приказок. Формат файлу: pdf. Розмір: 12,49 Мб. Завантажити

 

Інші корисні ресурси для перекладачів

 

Translation Journal – електронний журнал про переклад англійською мовою.

Добірка корисних статей англійською мовою з сайту Translation Directory.

Багатомовна термінологічна база ООН.

Словотолк – каталог тематичних глосаріїв з можливістю пошуку.

Словник «Мультитран» – пошук термінів починайте тут :)

Мозгорілла – відкритий блог про індустрію перекладу.

Acronym Finder – всі абревіатури англійської мови.

The Free Dictionary – великий словник і тезаурус англійської мови. Тлумачення, вимова, етимологія, синоніми, антоніми і споріднені слова; енциклопедія, скорочення і галузеві розділи.

British National Corpus – 100 млн. слів сучасної англійської мови. Строгий і нестрогий пошук слів і фраз в різних контекстах, сортування по частотності

 

Сучасні скорочення в листуванні

10Q – thank you (дякую)

143 – I love you (я тебе люблю)

A3 – Anyplace, Anywhere, Anytime (у будь-якому місці, де завгодно, коли завгодно)

ADR – Address (адреса)

AEAP – As Early As Possible (якомога раніше)

AFK – Away From Keyboard (відійшов від комп’ютера)

ASAP – As Soon As Possible (якнайскоріше)

Aight – All right (все гаразд)

AITR – Adult In The Room (дорослий в кімнаті)

ALAP – As Late As Possible (якомога пізніше)

ALTG – Act Locally, Think Globally (дій локально, думай глобально)

ASL – Age/Sex/Location (вік/стать/місце проживання)

B&F – Back and Forth (назад і вперед)

b – be

B/C – Because (тому що)

B4 – Before (до)

B4N – Bye For Now (поки)

B4U – Before You (після тебе)

BI5 – Back In Five
(повернуся за 5 хвилин)

BON – Believe it Or Not (вір чи ні)

bout – about

BRB – Be Right Back (зараз повернуся)

BRT – Be Right There (буду поряд)

BZ – Busy (зайнятий)

з – see

CD9 – Code 9 – it means parents are around (код 9 – означає, що поруч батьки)

CT – Can’t Talk (не можу говорити)

CTA – Call To Action (заклик до дії)

CTO – Check This Out (перевір це)

CUL8R – See You Later (побачимося пізніше)

CY – Calm Yourself (заспокойся)

CYE – Check your Email (перевір пошту)

CYL – See You Later (побачимося пізніше)

CYM – Check Your Mail (перевір пошту)

CYO – See You Online (побачимося в онлайні)

CYT – See You Tomorrow (побачимося завтра)

da – the

dey – they

D&M – Deep & Meaningful (серйозне і значуще)

d/c – Disconnected (від’єднаний)

FTF – Face to face («лицем до лиця» – особиста зустріч)

G2B – Going to bed (збираюся спати)

G2G – Got to go (треба йти)

GBH – Great big hug (величезні великі обійми)

GBY – God bless you (Здоровенькі були)

GL – Good luck (успіхи)

gr8 – great

g2g – gotta go

H&K – Hug and kiss (обнімаю і цілую)

HAND – Have а nice day (гарного дня)

HOAS – Hold on а second (протримайся секунду)

idk – I don’t know

J/K – Just kidding (жартую)

l8er – later

LOL – Laughing out loud (вголос сміючись)

OIC – Oh, I see (я розумію)

ova – over

P@H or PAH – Parents at home (батьки вдома)

PAL – Parents Are Listening (батьки слухають)

PAW – Parents are watching (батьки дивляться)

PLZ – Please (будь ласка)

r – are

rite – right

SRY – Sorry (вибач)

SYS – See you soon (до швидкої зустрічі)

ttyl – talk to you latter

u – you

W8AM – Wait а minute (почекай хвилину)

WAY or WAU – What about you (як на рахунок тебе)

WBS – Write back soon (відповім швидко)

WB – Welcome back (ласкаво просимо назад, з прибуттям)

wht – what

WP – Wrong person (не та людина)

WTF – What The F*** (якого біса)

WU – What’s up? (що трапилося?)

YL – Young lady (юна леді)

y’all – you all

=w= – Whatever (будь-який, який-небудь)

*G* – Giggle or grin (хіхікати або посміхатися)

*H* – Hug (обнімаю)

*K* – Kiss (цілую)

*S* – Smile (посміхаюся)

*T* – Tickle (лоскочу)

*W* – Wink (підморгую)