Бізнес-тренінги

1.Час та ефективність, або тайм-менеджмент

Щороку понад 250 000 людей у всьому світі проходять курси з тайм-менеджменту, які читаються на різних мовах і адаптуються до різних культур.

Цілі тренінгу:

 • навчитися ефективно керувати своїм часом, контролювати його, правильно і чітко визначати свої задачі й розставляти пріоритети, ставити цілі й досягати їх;
 • навчитися підтримувати високий рівень власної мотивації і ефективності;
 • навчитися втілювати свої ідеї в життя;
 • зрозуміти принципи створення будь-якого проекту.

Програма тренінгу:

 • Постановка цілей і їх досягнення; цілі тактичні і стратегічні;
 • Поділ цілей;
 • Розстановка пріоритетів;
 • Що робити, щоб вистачало часу? Планування свого часу;
 • Боротьба з розкрадачами часу;
 • Проактивне мислення;
 • Делегування;
 • Оцінка ефективності;
 • Створення проекту;
 • Колектив або команда?

 «Пляшкові горлечка» в роботі.

2.Маркетинг-менеджер.

Хтось досі вважає, що маркетинг – це лише акції та реклама. Наш тренінг дозволить більш широко поглянути на це поняття.

Цілі тренінгу:

 • надати учасникам розгорнуте поняття маркетингу;
 • навчити складанню і обґрунтуванню річного плану маркетингу.

Програма тренінгу:

 • основи стратегічного і оперативного маркетингу;
 • поняття цінової, товарної, збутової політики маркетингу і політики просування;
 • алгоритм побудови маркетингового плану, який є основою бізнес-плану підприємства.   

3.Мерчендайзинг: виробник – дистриб’ютор – торгівельна точка.

Цілі тренінгу:

 • систематизація і розширення знань і вмінь в області мерчендайзингу і суміжних областях, а також в області продажів, переговорів і співпраці в ланцюжку: виробник – дистриб’ютор – роздрібна мережа або торгівельна точка;
 • мотивація до збільшення ефективності своєї роботи і застосування на практиці отриманих знань.  

В результаті тренінгу його учасники навчаться чіткому алгоритму поведінки в торгівельній точці, придбають уміння аналізувати викладку, рекомендувати й приймати самостійні обґрунтовані рішення з її зміни, проводити вдалі переговори з мерчендайзингу з персоналом ланцюжка «виробник – дистриб’ютор – роздрібна мережа».

Програма тренінгу:

 • Що таке мерчендайзинг? Визначення, цілі і задачі, можливості і обмеження мерчендайзингу. «Три» кити мерчендайзингу. Переваги і недоліки мерчендайзингу для покупців, торгівельної точки, виробника, дистриб’ютора.
 • Товар, його позиціонування, асортимент і якість. Життєвий цикл товару. Класифікація товару за темпами зростання обсягу продажу.
 • Особливості поведінки покупців в торгівельній точці і керування цими потребами.
 • Стратегії продажу і конкурентні переваги компанії. Позиціонування і шляхи його відображення в мерчендайзингу.
 • Канали збуту. Етапи і способи їх розширення. Керування каналами збуту і помилки в даному керуванні. Роздрібні мережі в містах. Вимоги роздрібних мереж, дистриб’ютора і виробника до мерчендайзингу.
 • Боротьба за місце, краще місце на ТТ. Пріоритети і конфлікти.
 • Зовнішній вигляд магазину і територія навкруги. Види купівельних потоків і способи впливу на них. Оцінка потенціалу точки.
 • Торгівельна зала. Принципи організації, зонування торгівельної зали. Купівельні потоки всередині магазину. Елементи мікросвіту магазину.
 • Викладка товару, товарних категорій в торгівельній залі. Принципи, види, способи залучення уваги. Принципи ротації. Товарне сусідство.
 • Рекламно-презентаційні матеріали, їх види і особливості.
 • Організація роботи мерчендайзингу: планування, розміщення, контроль викладки, ефективність.
 • Засоби стимулювання збуту в мерчендайзингу. Нестандартні підходи в мерчендайзингу.
 • Збір маркетингової інформації про клієнтів, їх вподобання, зауваження (фактори задоволеності) і конкурентів за ключовими напрямками (ціна, форми і умови викладки, стимулювання продажу, мотивація персоналу, ідеї, новинки).   

Відвідування торгівельної точки. Підготовка до візиту на ТТ: психологічна, тактична підготовка. Огляд ТТ і кроки огляду. Встановлення контакту з персоналом і покупцями. Формування позитивного враження про себе як представника компанії. Принципи ділового спілкування з персоналом ТТ. Презентація ідеї мерчендайзингу. Робота з запереченнями персоналу ТТ.

 

 

4.Системний підхід до продажів

Аудиторія: менеджери з продажу, клієнт-менеджери, торгівельні представники.

Цілі тренінгу:

 • навчитися структурному мисленню і плануванню в продажах;
 • опанувати техніки залучення нових клієнтів;
 • придбати навички ефективних комунікацій для досягнення позитивного результату в переговорах з клієнтами;
 • отримати необхідні навички для ведення агресивних переговорів;
 • збільшити рівень мотивації співробітників для досягнення цілей компанії.

Програма тренінгу:

Системний підхід до продажів: 
• Етапи візиту;
• Планування і підготовка (фізична і психологічна);
• Оцінка ситуації;
• Оцінка цілей (короткострокові/довгострокові; стратегія/тактика); 
• SMART-аналіз; 
• Презентація (ситуація, ідея, як це буде працювати, плюси); 
• Закриті угоди;
• Адміністрування; 
• Оцінка результату.

Рішення проблем і ведення переговорів: 
• Збір даних;

 • Аналіз причин;
  • Пошук рішення;
  • Прийняття рішення; 
  • Стилі ведення переговорів (співробітництво або конфронтація).
  Робота з запереченнями:
  • Потрібні/непотрібні 
  • Справжні/несправжні 
  • Методика «Припустимо» 
  • Перетворення заперечення в форму питання