Український алфавіт отримaв офіцiйну транслітерацію латиницею

Кабiнет мінiстрів України постaновою від 27 сiчня 2010 р. затвердив офiційну транслiтерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.

 Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб – Bb, Вв – Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ – Gg, Дд – Dd, Ее – Eе, Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж – сполученням Zh zh, Зз – Zz, Ии – Yy, ІІ – Ii, Її – сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй – Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Буква Кк передається латинською Kk, Лл – Ll, Мм – Mm, Нн – Nn, Оо – Oo, Пп – Pp, Рр – Rr, Сс – Ss, Тт – Tt, Уу – Uu, Фф – Ff, ХХ – Kh kh, Цц – сполученням Ts ts, Чч – сполученням Ch ch, Шш – сполученням Sh sh, Щщ – сполученням Shch shch, Юю – сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя – сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Відтепер буквосполучення “зг” офіційно передається латиницею як “zgh”, на відміну від “zh”, що відповідає українській букві “ж”.

Що ж стосується м’якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею:

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання

українською мовою

латиницею

Аа

Аа

 

Алушта

Андрій

Alushta

Andrii

Бб

Bb

 

Борщагівка

Борисенко

Borshchahivka

Borysenko

Vv

 

Вінниця

Володимир

Vinnytsia

Volodymyr

Гг

Hh

 

Гадяч

Боган

Згурський

Hadiach

Bohdan

Zghurskyi

Ґґ

Gg

 

Ґалаґан

Ґорґани

Galagan

Gorgany

Дд

Dd

 

Донецьк

Дмитро

Donetsk

Dmytro

Ее

Ее

 

Рівне

Олег

Есмань

Rivne

Oleh

Esman

Єє

Ye

ie

на початку слова в інших позиціях

Єнакієве

Гаєвич

Короп’є

Yenakiieve

Haievych

Koropie

Жж

Zh zh

 

Житомир

Жанна

Жежелів

Zhytomyr

Zhanna

Zhezheliv

Зз

Zz

 

Закарпаття

Казимирчук

Zakarpattia

Kazymtrchuk

Ии

Yy

 

Медвин

Михайленко

Medvyn

Mykhailenko

Іі

Іі

 

Іванків

Іващенко

Ivankiv

Svashchenko

Її

Yi

i

на почтаку слова

в інших позиціях

Їжакевич

Кадиївка

Мар’їне

Yizhakevych

Kadyivka

Marine

Йй

Y

i

на почтаку слова

в інших позиціях

Йосипівка

Стрий

Олексій

Yosypivka

Stryi

Oleksii

Kk

 

Київ

Коваленко

Kyiv

Kovalenko

Лл

Ll

 

Лебедин

Леонід

Lebedyn

Leonid

Мм

Mm

 

Миколаїв

Маринич

Mykolaiv

Marynych

Нн

Nn

 

Ніжин

Наталія

Nizhyn

Nataliia

Оо

Оо

 

Одеса

Онищенко

Odesa

Onyshchenko

Пп

Рр

 

Полтава

Петро

Poltava

Petro

Рр

Rr

 

Решетилівка

Рибчинський

Reshetylivka

Rybchynskyi

Сс

Ss

 

Суми

Соломія

Sumy

Solomiia

Тт

Tt

 

Тернопіль

Троць

Ternopil

Trots

Уу

Uu

 

Ужгород

Уляна

Uzhhorod

Uliana

Фф

Ff

 

Фастів

Філіпчук

Fastiv

Filipchuk

Хх

Kh kh

 

Харків

Христина

Kharkiv

Khrystyna

Цц

Ts ts

 

Біла Церква

Стеценко

Bila Tserkva

Stetsenko

Чч

Ch ch

 

Чернівці

Шевченко

Chernivtsi

Shevchenko

Шш

Sh sh

 

Шостка

Кишеньки

Shostka

Kyshenky

Щщ

Shch shch

 

Щербухи

Гоща

Гаращенко

Shcherbukhy

Hoshcha

Harashchenko

Юю

Yu

iu

на почтаку слова

в інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Яя

Ya

ia

на почтаку слова

в інших позиціях

Яготин

Ярошенко

Костянтин

Знам’янка

Феодосія

Yahotyn

Yaroshenko

Kostiantyn

Znamianka

Feodosiia